Ánh Văn Hóa Blog
Ánh Văn Hóa Blog
Xin chào, Tôi là

Nguyễn Văn Ánh

, một sinh viên công nghệ thông tin, blogger, niềm đam mê là công nghệ và hiện tại đang học tại trường cao đẳng FPT. Đã tự học lập trình tạiF8,Evondev,Dư Thanh Được,

Sản phẩm

Đã làm gần 10 dự án html, css, scss, javascript thuần, rồi học javascript framework.

Ánh Văn Hóa blog

Website thu hút hơn 50K view, website về hướng dẫn lập trình. Sử dụng các công nghệ Nodejs(Express), Mongodb. Hiện tại đã thay thế bằng các công nghệ Nextjs, Mongodb, Tailwindcss

NextJs

Tailwindcss

Mongodb

Ánh Văn Hóa Blog

Mạng xã hội Instagram

Đây là dự án cá nhân, mục dích để học tập, trong dự án tôi đã làm được các các chức năng năng chính cơ bản, đăng bài viết (Cắt ảnh) , xóa bài viết, sửa bài viết và làm chức năng nhăn tin giữa các người dùng với nhau,...

React

Tailwindcss

SocketIo

Mongodb

Node (Expressjs, Nestjs)

Ánh Văn Hóa Blog

E-Commerce

Đây là sản phẩm đầu tiên khi học xong khóa reactjs tại F8, nó chưa được chỉnh chủ về giao diện và cũng chưa tối ưu về hiệu năng.

React

SCSS

Mongodb

Node (Expressjs)

Ánh Văn Hóa Blog

Kỹ năng

Giải thưởng

Đạt giải khuyến khích trong 2 cuộc thi: Landing Page Hackathon 2023 và Cuộc thi kỹ năng nghề Hà Nội.

Cảm ơn đã ghé thăm