Ánh Văn Hóa Blog

Assignment thiết kế UI/UX FPT Polytechnic

Assignment thiết kế UI/UX FPT Polytechnic
Nguyễn Văn Ánh

Nguyễn Văn Ánh

blogger

Publish: 23 thg 6, 2023

Trong môn học Thiết kế UI/UX tại FPT Polytechnic, sinh viên sẽ được học và thực hành thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX). Trong khuôn khổ của môn học, sinh viên sẽ được giao một bài tập lớn, đó là thiết kế một sản phẩm UI/UX từ đầu đến cuối. Nếu các bạn đang gặp khó khăn trong việc làm 1 bài assignemt thì đây đích hẳn là bài viết dành cho bạn rồi.

Assignment môn này cũng là tài liệu để các bạn thi bảo vệ môn nên các bạn hãy hoàn thiện nó một cách cẩn thận, sau khi là môn này mình cũng biết các bạn sẽ gặp khó khăn trong lúc làm bởi không có tài liệu tham khảo nhiều. Nhưng sau khi các bạn đọc bài viết này của mình sẽ có một tài liệu tham khảo, bài assignemt của mình không đạt được điểm tuyệt đối nhưng cũng đủ điểm để qua môn, mình chia sẻ bài của nhóm mình mục đích để cho các bạn có 1 tài liệu tham khảo, từ bài của mình các bạn chỉnh sửa chi tiết hơn, đẹp đẽ hơn từ đó bài của bạn điểm sẽ cao hơn. Dưới đây là tài liệu cho các bạn.

Tài liệu figma Slider Báo cáo